Kogo będą obowiązywać nowe zasady rozliczania prosumentów?

Od kwietnia 2022 roku obowiązują nowe zasady w zakresie rozliczania energii elektrycznej pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych. Funkcjonujący do tej pory system opustów, zastąpiony został net-billingiem. Kogo będą obowiązywać nowe zasady rozliczania prosumentów, a kto może jeszcze rozliczyć się w oparciu o dotychczasowy system? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu, by rozwiać powstające w związku z wchodzącymi w życie zmianami wątpliwości.

System opustów dla instalacji zgłoszonych do 31 marca 2022 roku

W systemie opustów, który dotychczas obowiązywał prosumentów, użytkownik instalacji fotowoltaicznej nadwyżki energii wytworzonej w swoim gospodarstwie przesyłał do sieci energetycznej. W ciągu roku mógł je w razie potrzeby odzyskać, nie przekraczając jednak 80% całej przekazanej wcześniej energii. Ten sposób rozliczenia będzie obowiązywał nadal dla osób, które wniosek o przyłączenie fotowoltaiki złożyły do 31 marca 2022 roku. Przez kolejnych 15 lat będą się one rozliczały w sposób sprzed nowelizacji ustawy.

Kogo obowiązują nowe zasady rozliczania prosumentów?

Na czym właściwie polega net-billing, czyli nowy system rozliczania prosumentów? Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną posiadaną w firmie lub domu, do sieci energetycznej. Cena sprzedaży będzie ustalana przez Towarową Giełdę Energii. Zapasy energetyczne trafią do depozytu, z którego prosument może je w razie potrzeby wykupić za cenę ustaloną przez operatora. Każdy, kto zgłosił montaż instalacji fotowoltaicznej po 31 marca 2022 roku, od 1 lipca 2022 roku ma obowiązek rozliczać się według nowego systemu.

Okresy przejściowe w nowym systemie rozliczania prosumentów

Nowy system net-billing wprowadzany jest stopniowo. Osoby, które zgłosiły instalację fotowoltaiczną od 1 kwietnia 2022 roku, przez trzy miesiące mogły jeszcze korzystać z systemu opustów. W okresie od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024, obowiązuje już system net-billing. Ceny będą ustalane według średniej rynkowej ceny energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca. Dopiero od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będzie docelowy sposób rozliczania, czyli system rozliczeń według stawki godzinowej. Okresy przejściowe są niezbędne, aby Centralny System Informacji Rynku Energii został odpowiednio przygotowany. Prosumenci z kolei zyskują czas na stopniowe przyzwyczajenie się do nowych zasad panujących na rynku fotowoltaiki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *