Instalacje odgromowo-przepięciowe

Poprawie bezpieczeństwa budynku służy instalacja odgromowo-przepięciowa, pełniąca funkcję ochronną przed wyładowaniami atmosferycznymi, i minimalizująca skutki zwarć i przepięć, do których dochodzi w instalacji na skutek bliskiego uderzenia pioruna. Dzięki wyposażeniu budynku w tego typu instalację, chronimy urządzenia i sprzęt elektryczny podłączony do sieci w domu, zwiększamy również nasze własne bezpieczeństwo. 

Instalacja odgromowa to metalowe przewody, zamocowane na dachu budynku, połączone z ziemią, odprowadzające w bezpieczny sposób energię uderzającego pioruna.

instalacja odgromowa
instalacja odgromowa - piorunochron

Odgromowe instalacje

Skuteczne instalacje odgromowe-piorunochrony dostosowane do standardów bezpieczeństwa

Instalacje odgromowe wykonujemy z należytą starannością, drut prostujemy mechanicznie co gwarantuje odpowiednią estetykę i trwałość.

Proponujemy Państwu:

  1. Wykonanie instalacji odgromowej w technologii tradycyjnej
  2. Przeglądy, modernizację i konserwację instalacji istniejących
  3. Pomiary instalacji odgromowej – powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, kontrola wyłącznika głównego, pomiary skuteczności zerowania, rezystancja uziemienia, kontrola ciągłości elektrycznej urządzenia, kontrola stanu połączeń, mocowań, korozji
  4. Montaż uziemienia
  5. Montaż połączeń wyrównawczych
 
Obszar naszej działalności obejmuje: Gdańsk, Tczew, Malbork, Starogard Gdański, Nowy Dwór Gdański i wielu innych.

Najczęściej zadawane pytania

Instalacja odgromowa składa się z przewodów odgromowych, zacisków, izolatorów, masywnych konstrukcji uziemienia i systemów wyładowczych. Jej głównym celem jest przekierowanie ładunku elektrycznego wyładowania atmosferycznego w bezpieczny sposób do ziemi.

Instalacja odgromowa chroni budynek i jego mieszkańców przed skutkami uderzenia pioruna, takimi jak pożar, uszkodzenie urządzeń elektrycznych oraz uszkodzenia konstrukcyjne budynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku budynków o większej wysokości, na terenach wystawionych na intensywne burze lub budynków z materiałów palnych.

Instalacja odgromowa składa się z wielu elementów, takich jak przewody odgromowe, zaciski, izolatory, masywna konstrukcja uziemienia, a także systemy wyładowcze. Materiały używane do wykonania instalacji odgromowej powinny spełniać określone normy i standardy, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.