INSTALACJE ODGROMOWO-PRZEPIĘCIOWE

Poprawie bezpieczeństwa budynku służy instalacja odgromowo-przepięciowa, pełniąca funkcję ochronną przed wyładowaniami atmosferycznymi, i minimalizująca skutki zwarć i przepięć, do których dochodzi w instalacji na skutek bliskiego uderzenia pioruna. Dzięki wyposażeniu budynku w tego typu instalację, chronimy urządzenia i sprzęt elektryczny podłączony do sieci w domu, zwiększamy również nasze własne bezpieczeństwo. 

Instalacja odgromowa to metalowe przewody, zamocowane na dachu budynku, połączone z ziemią, odprowadzające w bezpieczny sposób energię uderzającego pioruna.

instalacja odgromowa
instalacja odgromowa - piorunochron

Skuteczne instalacje odgromowe-piorunochrony dostosowane do standardów bezpieczeństwa

Instalacje odgromowe wykonujemy z należytą starannością, drut prostujemy mechanicznie co gwarantuje odpowiednią estetykę i trwałość.

Proponujemy Państwu:

  1. Wykonanie instalacji odgromowej w technologii tradycyjnej
  2. Przeglądy, modernizację i konserwację instalacji istniejących
  3. Pomiary instalacji odgromowej – powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, kontrola wyłącznika głównego, pomiary skuteczności zerowania, rezystancja uziemienia, kontrola ciągłości elektrycznej urządzenia, kontrola stanu połączeń, mocowań, korozji
  4. Montaż uziemienia
  5. Montaż połączeń wyrównawczych
 
Obszar naszej działalności obejmuje: Gdańsk, Tczew, Malbork, Starogard Gdański, Nowy Dwór Gdański i wielu innych.