Powierzchnia dachu budynku oraz znajdująca się na nim instalacja fotowoltaiczna narażona jest na wyładowania atmosferyczne. Bliskie uderzenia pioruna mogą spowodować przepięcia, zwarcia i uszkodzenia instalacji oraz innych urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej w budynku, a w skrajnym wypadku pożar obiektu. Piorunochron (instalacja odgromowo-przepięciowa) pozwala zapobiec wymienionym uszkodzeniom.

Co to jest instalacja odgromowo-przepięciowa?

Instalacja odgromowo-przepięciowa to inaczej piorunochron. Jej zadaniem jest pełnienie funkcji ochronnej obiektu, instalacji PV oraz innych urządzeń elektrycznych. Instalacja odgromowa złożona jest z przewodów rozmieszczonych na dachu i połączonych z ziemią – taki układ pozwala na bezpieczne odprowadzanie energii uderzającego pioruna.

Intek-Tech Technika Instalacji – bezpieczne instalacje odgromowe w Nowym Dworze Gdańskim

Oferowane instalacje odgromowe wykonujemy przy wykorzystaniu solidnych podzespołów – dach budynku narażony jest na warunki atmosferyczne, dlatego instalacja dachowa musi być solidnie przytwierdzona i wykonana z nierdzewnych podzespołów. Drut wykorzystywany w instalacji montujemy mechanicznie – gwarantuje to odpowiednią estetykę i trwałość instalacji. Oferujemy:

  • montaż instalacji odgromowo-przepięciowych
  • przegląd i modernizację istniejących instalacji
  • pomiary instalacji odgromowej (powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku)
  • montaż uziemienia instalacji odgromowych