Pomiary instalacji elektrycznej

Oferta naszej firmy w zakresie prac kontrolno-pomiarowych obejmuje zarówno czynności mające na celu przygotowanie instalacji (urządzeń) do wykonania pomiarów oraz same prace pomiarowe.

luksomierz do pomiarów elektrycznych
pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne - zakres usług

W ramach naszych usług wykonujemy:

  1. Przegląd, konserwacja oraz badania i pomiary urządzeń głównych rozdzielni
  2. Przegląd oraz badania i pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów 1-fazowych i 3-fazowych
  3. Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd i urządzeń
  4. Badania i pomiary wyłączników różnicowo – prądowych
  5. Badania i pomiary instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz oświetlenia stanowiska pracy
  6. Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa
  7. Pomiar stanu instalacji odgromowej

Przegląd elektryczny

Pomiary elektryczne wykonujemy w sposób profesjonalny i potwierdzamy je sporządzoną dokumentacją. Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe posiadają zawsze aktualne certyfikaty.

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, na życzenie klienta możemy dokonać naprawy i modernizacji instalacji.

Obszar naszego działania to województwo pomorskie, w tym takie miasta jak Gdańsk, Starogard Gdański, Nowy Dwór Gdański, Malbork, Tczew i wiele innych.

Najczęściej zadawane pytania

Najczęstszymi problemami, które mogą być wykryte podczas pomiarów elektrycznych są: nieprawidłowe uziemienie, nadmierna utrata mocy, przeciążenie, zwarcia oraz niesymetryczność obciążenia.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedniego sprzętu. Zalecamy skorzystanie z usług wykwalifikowanego elektryka, który przeprowadzi pomiar zgodnie z obowiązującymi standardami oraz wskaże potencjalne problemy i ewentualne rozwiązania.