Pomiary instalacji elektrycznej

Oferta naszej firmy w zakresie prac kontrolno-pomiarowych obejmuje zarówno czynności mające na celu przygotowanie instalacji (urządzeń) do wykonania pomiarów oraz same prace pomiarowe.

luksomierz do pomiarów elektrycznych
pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne - zakres usług

W ramach naszych usług wykonujemy:

  1. Przegląd, konserwacja oraz badania i pomiary urządzeń głównych rozdzielni
  2. Przegląd oraz badania i pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów 1-fazowych i 3-fazowych
  3. Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd i urządzeń
  4. Badania i pomiary wyłączników różnicowo – prądowych
  5. Badania i pomiary instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz oświetlenia stanowiska pracy
  6. Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa
  7. Pomiar stanu instalacji odgromowej

Przegląd elektryczny

Pomiary elektryczne wykonujemy w sposób profesjonalny i potwierdzamy je sporządzoną dokumentacją. Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe posiadają zawsze aktualne certyfikaty.

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, na życzenie klienta możemy dokonać naprawy i modernizacji instalacji.

Obszar naszego działania to województwo pomorskie, w tym takie miasta jak Gdańsk, Starogard Gdański, Nowy Dwór Gdański, Malbork, Tczew i wiele innych.

Pomiary elektryczne - co warto wiedzieć?

Pomiary instalacji elektrycznej są kluczowym elementem utrzymania i monitorowania systemów energetycznych. Mają one na celu zapewnienie bezpiecznej i wydajnej pracy urządzeń elektrycznych, a także ochronę osób korzystających z instalacji. Pomiarów tych dokonuje się zarówno podczas pierwszej instalacji, jak i w regularnych odstępach czasu, aby monitorować stan i funkcjonowanie systemu.

Zasadniczym celem przeprowadzania pomiarów instalacji elektrycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony urządzeń. Pomiar pozwala na wykrycie potencjalnych problemów, takich jak uszkodzenia izolacji, niewłaściwe uziemienie czy zbyt duże obciążenie poszczególnych obwodów. Wykrycie takich problemów na wczesnym etapie może zapobiec poważnym awariom, pożarom czy wypadkom.

Podstawowe rodzaje pomiarów w instalacjach elektrycznych

W ramach oferty zajmujemy się przeprowadzaniem różnych rodzajów pomiarów w instalacjach elektrycznych. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze, jednak jest znacznie więcej i zależą one od specyfiki danej instalacji oraz celów, jakie mają spełniać.

Pomiary rezystancji izolacji

Rezystancja izolacji to miara oporu, który izolacja stawia przepływowi prądu. Niski poziom rezystancji izolacji może wskazywać na problemy, takie jak uszkodzenia izolacji, które mogą prowadzić do niebezpiecznych zwarć. Pomiar ten jest szczególnie ważny w przypadku urządzeń o wysokim napięciu, gdzie nawet niewielkie uszkodzenie izolacji może prowadzić do poważnych awarii.

Pomiar impedancji pętli zwarcia pozwala ocenić, czy instalacja jest zdolna do bezpiecznego przeprowadzenia prądu zwarcia do ziemi, bez powodowania niebezpiecznego wzrostu napięcia. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i prewencji przed pożarami.

Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i uziemiających

Przewody ochronne i uziemiające mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektrycznego. Pomiar ciągłości tych przewodów pozwala upewnić się, że są one prawidłowo podłączone i zdolne do przewodzenia prądu w razie potrzeby. Niewłaściwa ciągłość tych przewodów może prowadzić do poważnych zagrożeń, takich jak porażenie prądem.

Każdy z tych pomiarów jest niezmiernie istotny dla utrzymania bezpieczeństwa i efektywności systemów elektrycznych. Regularne przeprowadzanie tych pomiarów pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i ich szybkie usunięcie.

Zatrudniamy specjalistów z dużym doświadczeniem oraz odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzania pomiarów w instalacjach elektrycznych. Każdorazowo, nasi specjaliści stosują się również do wytycznych, dotyczących bezpieczeństwa. Wykorzystują środki ochronne. Wśród nich są należy wymienić: rękawice dielektryczne, kask, odzież ochronna i odpowiednie obuwie. Ponadto, zawsze korzystają z mierników i innych narzędzi, które są w pełni sprawne i spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa.

Pomiary elektryczne - przepisy prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, właściciele lub zarządcy obiektów mają obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli i pomiarów swoich instalacji elektrycznych. Dla instalacji w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych czy budynkach biurowych wymagane są badania co najmniej raz do roku. Natomiast dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych badania te powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Współpracujemy zarówno z firmami, jak i osobami prywatnymi

Najczęściej zadawane pytania

Najczęstszymi problemami, które mogą być wykryte podczas pomiarów elektrycznych są: nieprawidłowe uziemienie, nadmierna utrata mocy, przeciążenie, zwarcia oraz niesymetryczność obciążenia.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedniego sprzętu. Zalecamy skorzystanie z usług wykwalifikowanego elektryka, który przeprowadzi pomiar zgodnie z obowiązującymi standardami oraz wskaże potencjalne problemy i ewentualne rozwiązania.