Nasza firma Intek-Tech zajmuje się wykonywaniem profesjonalnych pomiarów elektrycznych oraz przygotowywaniem instalacji elektrycznych do tych czynności. Nie da się ukryć, że regularne badania kontrolne zapewniają bezpieczeństwo użytkowania instalacji zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i
budynkach użyteczności publicznej. 

Według zapisów Prawa Budowlanego pomiary elektryczne należy przeprowadzać raz na 5 lat, w razie wystąpienia jakichkolwiek awarii należy zlecić wykonanie tej czynności nieco szybciej. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą Intek-Tech w celu omówienia szczegółów prac. Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów elektrycznych w Gdańsku i najbliższych okolicach tego miasta.

luksomierz do pomiarów elektrycznych

Pomiary elektryczne Gdańsk - zakres usług

Do najważniejszych prac z zakresu kontroli instalacji należy sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, a także ocena skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej, gniazd oraz urządzeń znajdujących się w obiekcie. Prace rozpoczynamy od wstępnych oględzin instalacji elektrycznych w budynku, a następnie przechodzimy do pomiarów właściwych.

Wykonujemy pomiary elektryczne m.in.:

  • instalacji odgromowych,
  • uziemień,
  • samoczynnego wyłączenia,
  • natężenia oświetlenia,
  • przeglądy kontrolne: roczne i pięcioletnie,
  • wyłączników różnicowo-prądowych.
Po pomyślnie przeprowadzonych pracach przygotowujemy raport powykonawczy. Każdy klient otrzymuje od nas protokół, który będzie mógł przedłożyć w przypadku kontroli, np. PIP lub innych jednostek upoważnionych do tych czynności. Nasi pracownicy dysponują odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania tego typu prac.