Produkcja energii z fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej wśród Polaków, coraz popularniejsze stało się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr, woda, ziemia (energia geotermalna) oraz Słońce. Dzięki temu elektrownie nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, a sam proces wytworzenia energii nie wymaga montażu skomplikowanej instalacji. Od czego zależy produkcja energii z fotowoltaiki i kolektorów słonecznych?

Instalacja fotowoltaiczna

System fotowoltaiczny składa się z kilku podstawowych elementów. Są to:

  • Moduły fotowoltaiczne, które są złożone z ogniw fotowoltaicznych połączonych ze sobą szeregowo. Fotoogniwa wyróżniają się wytrzymałością mechaniczną, odpornością na warunki pogodowe oraz długim okresem eksploatacji (około 25 lat).
  • Falownik – to właśnie w tym urządzeniu dochodzi do zmiany prądu stałego (energia ze słońca zostaje przemieniona w prąd stały w ogniwach fotowoltaicznych) w prąd zmienny o parametrach zgodnych z domową siecią. Dzięki temu prąd może być dostarczony do gniazdek. Warto nadmienić, że w przypadku awarii sieci, inwerter ulega automatycznemu wyłączeniu ze względów bezpieczeństwa.
  • Akcesoria łączeniowe i okablowanie – odporne na wysoką temperaturę, opady śniegu, deszczu i promieniowanie słoneczne.
  • System montażowy wyprodukowany z materiałów niepodatnych na korozję, przeznaczony dla dachów o różnym pokryciu.

Kolektor słoneczny

Kolektor słoneczny to urządzenie wykorzystywane do przetworzenia promieni słonecznych na energię cieplną. Proces ten jest możliwy dzięki absorberowi. Jest to zaczerniony element kolektora wykonany najczęściej z miedzi, chromu, niklu lub tlenku tytanu. W zależności od rodzaju urządzenia, będzie ono składać się również z: wymiennika ciepła, rur próżniowych czy izolacji. Kolektor słoneczny montuje się nie tylko po to, by wspomóc centralne ogrzewanie, lecz także do ciepła technologicznego (np. w halach produkcyjnych, obiektach handlowych, usługowych) oraz w celu podgrzania wody (użytkowej lub basenowej).

Produkcja energii z fotowoltaiki i kolektorów słonecznych – od czego zależy?

Od czego zależy produkcja energii z kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych? Przede wszystkim od stopnia nasłonecznienia, umiejscowienia systemu oraz od jego ustawienia. Podczas montażu fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych, należy zwrócić szczególną uwagę na kąt nachylenia instalacji (względem podłoża), a także odchylenie w kierunku południowym.

Aby system fotowoltaiczny generował jak najwięcej energii w ciągu całego roku, najlepiej zamontować go pod kątem 30 stopni, oczywiście nie zapominając przy tym o skierowaniu instalacji w stronę południową. Warto dodać, że niewielkie odchylenia kierunku wpłyną nieznacznie na zmniejszoną produkcję energii.

Co należy wziąć pod uwagę w trakcie instalacji kolektora słonecznego? W tym przypadku bardzo ważne będzie zrównoważenie wytwarzanej energii na przestrzeni całego roku. Dlaczego? Ponieważ nieodpowiednio ustawione urządzenie może produkować zbyt mało energii poza sezonem letnim. Optymalny kąt nachylenia kolektora słonecznego to około 45 stopni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *