Fabryka Okien -firma Europlast Systemy Okienne

Miasto:
Prochowice

FABRYKA OKIEN -FIRMA EUROPLAST SYSTEMY OKIENNE

WYKONANE USŁUGI:

instalacja elektryczna w korytach kablowych i w bruzdach

instalacja oświetlenia, podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

sieć komputerowa

latarnie zewnętrze

sterowanie oświetleniem oraz integracja sterowania oświetleniem z urządzeniem mobilnym

alarm, monitoring

floorboxy

montaż układu pomiaru półpośredniego

instalacja gniazd zasilania gwarantowanego (DATA)

instalacja odgromowa