Willa

Miasto:
Gdańsk

WILLA

WYKONANE USŁUGI:

podtynkowa instalacja elektryczna z elementami automatyki

instalacja alarmowa, telewizyjna i komputerowa

sterowanie ogrzewaniem

montaż osprzętu BERKER

instalacja oświetlenia ogrodu

instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych

instalacja nawadniania ogrodu

instalacja antyoblodzeniowa podjazdu i chodników

instalacja odgromowa

instalacja elektryczna