POMIARY ELEKTRYCZNEOferta naszej firmy w zakresie prac kontrolno-pomiarowych obejmuje zarówno czynności mające na celu przygotowanie instalacji (urządzeń) do wykonania pomiarów oraz same prace pomiarowe.

Pomiary elektryczne wykonujemy w sposób profesjonalny i potwierdzamy je sporządzoną dokumentacją. Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe posiadających zawsze aktualne certyfikaty.

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, na życzenie klienta możemy dokonać naprawy i modernizacji instalacji.


ZOBACZ JAKIE PROJEKTY
JUŻ ZREALIZOWALIŚMY!

zakres usługPrzegląd, konserwacja oraz badania i pomiary urządzeń głównych rozdzielni

Przegląd oraz badania i pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów 1-fazowych i 3-fazowych

Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd i urządzeń

Badania i pomiary wyłączników różnicowo – prądowych

Badania i pomiary instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz oświetlenia stanowiska pracy

Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa

Pomiar stanu instalacji odgromowejZOSTAW NAM SWÓJ E-MAIL ORAZ NUMER
TELEFONU - SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!email


oraz
telefon