Urządzenia oraz instalacje elektryczne należy poddawać cyklicznym pomiarom, dzięki którym można ocenić ich stan techniczny i tym samym zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku. Nasza firma zajmuje się fachowym i szczegółowym dokonywaniem pomiarów zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i firmowych. Czynności te pozwalają na szybkie wykrycie wszelkich nieprawidłowości w instalacjach, czy urządzeniach. Dzięki czemu można od razu wdrożyć odpowiednie prace serwisowe.

Nieprawidłowo działająca, wadliwa instalacja elektryczna lub sprzęt, mogą doprowadzić do pożaru, awarii lub porażenia. Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów elektrycznych na terenie Starogardu Gdańskiego i w najbliższych okolicach tego miasta.

luksomierz do pomiarów elektrycznych

Badanie jakości instalacji elektrycznych

Warto pamiętać także, że według zapisów Prawa Budowlanego pomiary elektryczne należy przeprowadzać raz na 5 lat. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości trzeba zlecić wykonanie pomiaru nieco szybciej.

Prace z zakresu kontroli instalacji zaczynamy od sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, a następnie oceniamy skuteczność ochrony przeciwpożarowej i urządzeń, które znajdują się w danym obiekcie. Ostatnim krokiem są pomiary właściwe.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą Intek-Tech.