Aby mieć pewność, że instalacja elektryczna została poprawnie zamontowana, a także nie doszło w niej do przypadkowej awarii, należy zdecydować się na wykonanie fachowego pomiaru elektrycznego. Czynność ta pozwala mieć pewność, że osoby przebywające w danym budynku są bezpieczne, a cały system działa prawidłowo. Regularne zlecanie pomiarów instalacji elektrycznych chroni też mieszkańców oraz pracowników przed niespodziewanym porażeniem prądem. Firma INTEK-TECH zajmuje się przeprowadzaniem pomiarów instalacji elektrycznych w domach prywatnych oraz przedsiębiorstwach na terenie Malborka oraz najbliższych okolic tego miasta.

Przeprowadzanie pomiarów instalacji elektrycznych

Według zapisów w Prawie budowlanym, pomiary te należy wykonywać przynajmniej raz na 5 lat. Nasi specjaliści dysponują odpowiednimi uprawnieniami, dzięki którym mogą podejmować się zleconych prac. Po przeprowadzeniu określonych czynności przygotowujemy protokół z pomiarów. W nim zawieramy, takie informacje jak: szczegóły z oględzin instalacji, wartości wykonywanych pomiarów, czas oraz miejsce wykonania pomiaru instalacji.

Oględziny instalacji elektrycznych

Podczas oględzin sprawdzamy sposób ochrony przed porażeniem, weryfikujemy odpowiedni dobór i oznakowanie przewodów, zabezpieczeń, poprawność połączeń wszystkich kabli oraz ciągłość przewodów ruchomych, Podczas pomiarów wykonujemy także drobne prace konserwacyjne. Bardzo często dokładamy obwody lub też gniazda w istniejącym już obwodzie oraz przesuwamy punkty oświetleniowe.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.