Nowa edycja programu Mój Prąd

15 kwietnia 2022 wystartowała kolejna odsłona programu Mój Prąd – jakie kryteria należy spełnić, aby móc uzyskać refundację kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej? Jaką kwotę można otrzymać w ramach dofinansowania? Przygotowaliśmy dla Was poradnik, dzięki któremu poznacie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące programu.

Mój Prąd 4.0 – założenia programu

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej przez mikroinstalacje PV (do 10 kW) w gospodarstwach domowych. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skierowany do inwestorów prywatnych, którzy wytwarzają energię elektryczną na własny użytek. Cel programu ma zostać osiągnięty dzięki refundacjom, które, chociaż częściowo pokryją koszty poniesione w związku z montażem instalacji PV. Inwestor może ubiegać się o refundację w ramach każdej z odsłon programu, nawet jeżeli uzyskał już wsparcie w ramach poprzednich edycji – warunkiem jest spełnienie kryteriów określonych dla danej odsłony.

Ze swojej strony dodamy, że dodatkowym mocnym argumentem przemawiającym za tym, aby chociaż przemyśleć montaż instalacji PV w domu i wzięcie udziału w programie Mój Prąd, jest aktualna sytuacja polityczna. Ze względu na ograniczone dostawy gazu spowodowane wojną gospodarczą z Rosją ceny energii elektrycznej będą w dalszym ciągu rosły – instalacja przydomowej elektrowni słonecznej jest więc jeszcze bardziej opłacalną inwestycją, niż miało to miejsce kilka lat temu.

Wysokość refundacji udzielanej w ramach programu Mój Prąd 4.0

Maksymalna kwota dofinansowania udzielanego w ramach czwartej odsłony programu Mój Prąd wynosi 20 500 zł. Udzielona refundacja może pokryć łącznie 50% kosztów kwalifikowanych. Na montaż instalacji fotowoltaicznej inwestorzy mogą otrzymać maksymalnie 4000 zł lub 5000 zł, jeżeli postanowią do instalacji dołączyć co najmniej jedno z poniżej wymienionych, refundowanych w ramach programu urządzeń:

  • Zasobniki ciepła (pompy ciepła powietrze/woda, bufory ciepła, zbiorniki c.w.u.) – maksymalne dofinansowanie 5000 zł.
  • Magazyny energii elektrycznej (o pojemności minimalnej 2 kWh) – maksymalne dofinansowanie 7500 zł.
  • Systemy zarządzania energią HEMS/EMS – maksymalnie 3000 zł.

Mój prąd 4.0 – kto może ubiegać się o refundację?

O refundację udzielaną w ramach programu Mój Prąd 4.0 może ubiegać się każda osoba, która po dniu 1.02.2020 założyła mikroinstalację fotowoltaiczną (do 10 kW) w gospodarstwie domowym i ma podpisaną umowę z operatorem energetycznym, w ramach której za nadwyżki wygenerowanej energii elektrycznej rozlicza się w formie net-billingu.

Program Czyste Powietrze a program Mój Prąd

Wsparcie udzielane w ramach programu Mój Prąd jest skierowane do osób, które dotychczas nie uzyskały dofinansowania z programu Czyste Powietrze lub innych unijnych i rządowych programów, które pokrywają ze środków publicznych koszt montażu instalacji fotowoltaicznej. Wnioski osób, które dotychczas uzyskały dofinansowanie z programów innych niż Mój Prąd, będą odrzucane.

Spełniam wszystkie kryteria – jak mogę złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0?

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.mojprad.gov.pl. Wnioski składane w formie papierowej będą automatycznie odrzucane. NFOŚiGW ma 300 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku od dnia jego zarejestrowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *