Instalacją odgromową nazywa się siatkę zwodów poziomych i zejść pionowych, które montowane są na budynku. Jej zadaniem jest ochrona obiektu przed uderzeniem pioruna oraz bezpieczne odprowadzenie energii elektrycznej do ziemi jak najkrótszą drogą.

Nasza firma Intek-Tech zajmuje się montowaniem, modernizacją, konserwowaniem instalacji odgromowych, a także dokonywaniem pomiarów, sprawdzających jej stan techniczny. Zatrudniamy fachowców dysponujących odpowiednimi uprawnieniami. Działamy na terenie Starogardu Gdańskiego i w okolicznych miastach.

Z czego składa się instalacja odgromowa?

Instalacja ta składa się z kilku prostych urządzeń:

  • Zwody poziome i pionowe – montuje się je na dachu,
  • Przewody odprowadzające – elementy, które łączą zwody oraz uziomy. Montuje się je najczęściej: na elewacji budynku, wzdłuż rynny, pod elewacją w specjalnie przygotowanych rurach odgromowych,
  • Uziomy – wyróżnia się kilka uziomów, np. naturalne, w którym wykorzystuje się zbrojenie fundamentu budynku. Łączy się go z wyprowadzeniem taśmy stalowej poza fundament. Sporo osób montuje też uziomy sztuczne: otokowe lub pionowe.

Najważniejszymi elementami instalacji odgromowej są oczywiście zwody, które przyjmują uderzenie pioruna. Prąd przechodzi przewodami odprowadzającymi do uziomów, które rozpraszają energię z pioruna.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, w celu umówienia montażu.