Co to jest instalacja odgromowa? 

Decydując się na postawienie swojego wymarzonego domu, wiele osób styka się po raz pierwszy z pojęciem instalacji odgromowej. Czym jest ten system? W jaki sposób działa? Czy każdy wolnostojący budynek musi mieć zamontowaną instalację odgromową? Odpowiadamy poniżej!

Instalacja odgromowa – co to jest?

Nazywana jest również systemem LPS, instalacja odgromowa pełni niezwykle ważną funkcję w zabezpieczaniu budynku. Jej głównym zadaniem jest ochrona obiektu przed wyładowaniami atmosferycznymi, wskutek których może dojść, między innymi do pożaru domu lub też do przepalenia sprzętów RTV i AGD. Nie da się ukryć, że zależy od niej bezpieczeństwo nie tylko urządzeń i samego budynku, ale również znajdujących się w nim osób.

Instalacja odgromowa – z czego się składa?

System LPS składa się z kilku urządzeń, które wzajemnie się uzupełniają, pozwalając tym samym na prawidłową pracę instalacji. Elementami instalacji odgromowej są:

  • Zwody – bezpośrednio przyjmują uderzenie pioruna. Są to linki wykonane ze stali nierdzewnej oraz miedzi, układa się je najczęściej na dachu budynku.
  • Przewody odprowadzające – łączą zwody z przewodami uziemiającymi. Montuje się je przede wszystkim na zewnętrznych ścianach budynku. Należy pamiętać, aby poprowadzić je z dala od okien oraz drzwi.
  • Przewody uziemiające – łączą przewody odprowadzające z uziomem.
  • Zaciski probiercze – specjalne rozłączane połączenia śrubowe przewodów: odprowadzającego, uziemiającego. Umożliwiają między innymi pomiar rezystancji uziomu.
  • Uziom – wykonane z metalu elementy, które umieszczane są w gruncie. Do nich odprowadzany jest ładunek elektryczny.

W jaki sposób działa instalacja odgromowa?

Zasada działania instalacji jest niezwykle prosta. Polega na odprowadzaniu energii elektrycznej w głąb ziemi. Zwody przyjmują na siebie uderzenie pioruna, następnie przeprowadzają ładunek przewodami do uziomu. W ten sposób nie ma ryzyka, że piorun uderzy w inny element budynku.

Przepisy Prawa budowlanego a montaż instalacji odgromowej

Według przepisów Prawa budowlanego nie każdy budynek musi mieć zamontowaną instalację odgromową. System ten musi zostać podłączony w obiektach, w których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza ustalone normy. Co istotne, wylicza się go według zsumowania różnych parametrów, w skład których wchodzą, między innymi: wymiary budynku, jego lokalizacja, materiały użyte do budowy dachu, konstrukcja. Pod uwagę brane są też wartości, jakie panują w danej strefie atmosferycznej oraz liczba osób zamieszkujących dom.

Nie należy zapominać, że wysokość parametrów wskaźnika zagrożenia piorunowego zależy od rodzaju budynku. Inne normy przewidziane są dla domów jednorodzinnych, a inne do obiektów przemysłowych lub gospodarczych. Obliczeń dokonuje się na podstawie normy PN/E05003/01.

Czy warto zamontować instalację odgromową?

Co istotne, rozsądniej jest zdecydować się na montaż instalacji odgromowej, nawet jeżeli nie jesteś zobowiązany do tej czynności według przepisów Prawa budowlanego. W Polsce średnio tysiąc razy w roku piorun uderza w budynek. Nawet połowa z tych uderzeń kończy się pożarem. Straty finansowe mogą okazać się naprawdę ogromne, warto zatem nie ryzykować.

Instalacja odgromowa zabezpiecza budynki przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Zasada działania systemu jest prosta, polega na odprowadzeniu energii elektrycznej przewodami do uziomu. Dzięki montażowi można uniknąć, między innymi pożarów budynków oraz strat materialnych. Warto zdecydować się zatem na podłączenie instalacji odgromowej we własnym domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *