INSTALACJE ODGROMOWEPoprawie bezpieczeństwa budynku służy instalacja odgromowo – przepięciowa, pełniąca funkcję ochronną przed wyładowaniami atmosferycznymi, i minimalizująca skutki zwarć i przepięć, do których dochodzi w instalacji na skutek bliskiego uderzenia pioruna. Dzięki wyposażeniu budynku w tego typu instalację, chronimy urządzenia i sprzęt elektryczny podłączony do sieci w domu, zwiększamy również nasze własne bezpieczeństwo. Instalacja odgromowa to metalowe przewody, zamocowane na dachu budynku, połączone z ziemią, odprowadzające w bezpieczny sposób energię uderzającego pioruna.

 

Wykonujemy skuteczne instalacje odgromowe-piorunochrony dostosowane do obecnych standardów bezpieczeństwa.

 


ZOBACZ JAKIE PROJEKTY
JUŻ ZREALIZOWALIŚMY!

zakres usługWykonanie instalacji odgromowej w technologii tradycyjnej

Przeglądy, modernizację i konserwację instalacji istniejących

Pomiary instalacji odgromowej – powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, kontrola wyłącznika głównego, pomiary skuteczności zerowania, rezystancja uziemienia, kontrola ciągłości elektrycznej urządzenia, kontrola stanu połączeń, mocowań, korozji

Montaż uziemienia

Montaż połączeń wyrównawczychInstalacje wykonujemy z należytą starannością,
drut prostujemy mechanicznie co gwarantuje odpowiednią estetykę i trwałość.

ZOSTAW NAM SWÓJ E-MAIL ORAZ NUMER
TELEFONU - SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!email


oraz
telefon